Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur

Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa / Hizmet Sözleşmesi
Sevdiklerinizle Paylaşın

Hizmet Sözleşmesi

EMLAKSAHİBİ.NET SİTE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1.  KONU VE KAPSAM:

1.1.  İşbu Sözleşme, Site’nin ve Site’de yer alan veri tabanı ile seri ilanların kullanım koşullarını, sistemin işleyişini ve Taraflar arasındaki şartları belirlemektedir. Site, işbu Sözleşmeyi gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmakla birlikte söz konusu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin Web Sitesi’ne konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için Kullanıcı’ların işbu Web Sitesi’nin ilgili kısımlarını sık sık ziyaret etmeleri gerekmektedir.

1.2.  Sözleşme koşullarını kabul etmeyen Kullanıcı veya Üye Site’ yi kullanmaktan vazgeçmelidir. Site’ yi kullanmaya devam eden Kullanıcı’ nın/ Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen tüm hükümleri kabul ve ikrar ettiği kabul edilir.

2.  SİTEYE ÜYELİK

2.1.  Site’ ye üye olmak isteyen kullanıcı, Site’ de yer alan Üyelik Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurur ve işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi kabul edilerek üyelik kaydı oluşturur.

3.  GENEL HÜKÜMLER:
3.1. Site’de yer alan projelere ilişkin olarak yer alan resim, fotoğraf ve görsel verilerin mülkiyet ve fikri hakları, ilgili proje sahibi olan firmalara aittir. Bunlarla ilgili olarak, ilgili proje sahibi firmalar tarafından resim ve görsel verilerin kaldırılması talep edildiği takdirde EmlakSahibi.Net, bunları kaldırmayı Kabul ve taahhüt eder. Söz konusu resim, fotoğraf ve görsel verilerin doğruluğu, sahteliği, hata ve yanlışlığından dolayı EmlakSahibi.Net’in hiçbir sorumluluğu ve bunların doğruluğu konusunda bir taahhüdü bulunmamaktadır.

3.2.  Site’ de bilgisi yer alan konut ve ticari projelere ilişkin fiyat bilgileri, konut ve ticari proje sahiplerince verilen bilgiler ışığında güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte, EmlakSahibi.Net sitede yer alan, konut ve ticari proje fiyat bilgilerinin doğruluğunu veya kesinliğini garanti etmemektedir. Fiyatlara eğer proje ve inşaat firmaları tarafından ulaşılamıyor ise tahmini fiyat bilgisi girilecektir. EmlakSahibi.Net, Site’ de yer alan fiyat bilgisinin, ilgili proje sahibi firmadan teyit ettirilmesini önermekle birlikte, Site’ de yer alan fiyat bilgisine dayanarak  gerçekleşen veya gerçekleşmeyen işlem veya sözleşmeden doğan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını açıkça beyan etmektedir. Herhangi bir şekilde proje veya inşaat şirketi sahipleri tarafından sözü edilen projeye ilişkin bir şikayet veya itiraz halinde sözü edilen hususu/hususlar, Üye’ye haber vermek suretiyle Siteden kaldırılır.

3.3.  Site kapsamında yer alan bilgiler ve ilan sahiplerince verilen seri ilanlar kullanıcıları bilgilendirme amacına hizmet etmekte olup, kullanıcıların, sitede yer alan bilgilere dayanarak alacağı kararlardan veya doğacak zararlardan EmlakSahibi.Net hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. EmlakSahibi.Net., kullanıcıların, Site’ de yer alan bilgilere dayanarak, üçüncü kişilerle girmiş olduğu hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, bu ilişkilerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Kullanıcılar ve Üyeler, Site içeriğinden, veritabanından ve ilan sahiplerince verilen seri ilanlardan edindiği bilgilerini doğrudan kendisi gayrimenkul tellallığı faaliyetini yürütecek şekilde kullanamaz.

3.6.  EmlakSahibi.Net, Site’ de yer alan ve üçüncü şahıslara ait başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılar (linkler)’ a doğrudan veya dolaylı olarak erişimden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.7. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.8. Üyenin veya Proje sahibi firma yetkililerinin Site’de bilgisi yer alan konut ve/veya ticari projesiyle ilgili bilgilerin Site’den kaldırılmasını talep ettiği takdirde EmlakSahibi.Net, bu bilgileri Site’den kaldırır.

3.9. Üye/ler tarafından Site’ye kaydedilen ilan, reklam, resim, fotoğraf, sesli ve/veya görsel verilerin mülkiyet, fikri hak ve sorumluluğu Üye’ye aittir. Bununla birlikte Üye/ler, ayrıca yazılı muvafakat aranmaksızın bu sayılanların Site’de yer almasına, işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir şekilde 3. Şahıslar tarafından sözü edilen ilan, reklam, resim, fotoğraf, sesli ve/veya görsel verilere ilişkin bir şikayet veya itiraz halinde sözü edilen hususu/hususlar, Üye’ye haber vermek suretiyle Siteden kaldırılır.

4.  SERİ İLAN HİZMETİ:

4.1.  Site, Üyelerine, Site’de bilgisi yer alan konut ve ticari projelerde bulunan gayrimenkullerinin satışı veya kiralanması için seri ilan verme olanağı tanımaktadır. Site’de seri ilan verilmesi ücrete tabidir. Site’ ye seri ilan veren Üye, vermiş olduğu ilan içeriğinde bulunan bilgi ve görselin gerçekliğinden, kesinliğinde, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan kendisi sorumludur. EmlakSahibi.Net, Site’ ye verilen seri ilanların içeriğinden veya bu ilanların doğruluğundan, kesinliğinden veya geçerliliğinden sorumlu olmadığını beyan eder.

4.2.  İlan sahibi Üye, Site’ nin kullanım amacı dışında veya hukuka yahut ahlak ve adaba aykırı ilân veremez. Aksi durumun tespiti halinde EmlakSahibi.Net, üyeliğine derhal son verme haklarını saklı tutar. Bu maddeye aykırılık nedeniyle üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde Site’nin her türlü zararını, avukatlık ücreti ve yargılama giderleri de dâhil olmak üzere Üye tazmin eder.

4.3.  İlan sahibi Üye, seri ilan verdiği gayrimenkullerden, kiraya verilmiş yahut satılmış olanların ilânlarını en geç [l] gün içerisinde siteden kaldırmakla yükümlüdür.

4.4.  Site’ de yer alan seri ilanlara dayalı olarak, ilan veren Üye ile kullanıcı arasında kira, satış ve her ne isimle anılırsa anılsın yapılan sözleşmeler, tamamen ilan sahibi Üye ve ilana başvuran kullanıcı arasında yapılmaktadır. EmlakSahibi.Net ilan sahibinin temsilcisi, acentesi veya ticari mümessili olmayıp, verilen ilanların doğruluğunu ve gerçekliğini de garanti etmemektedir. EmlakSahibi.Net, Site’ ye verilecek ilana dayalı olarak yapılan sözleşmelerin tarafı olmadığı gibi bu sözleşmelerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

4.5.  İşbu Sözleşme kapsamında verilebilecek seri ilanlarla ilgili ücretler, ödeme koşulları ve ilan yayınlanma süreleri Site’nin ilgili bölümünde yer almakta olup, Üye, yayınlamak istediği ilan sayısı ve ilanın yayınlanacağı süre esas alınarak, EmlakSahibi.Net tarafından belirlenen ücreti öder. Ücret, ilan verilmeden önce peşin olarak ödenir. İlan, Üye tarafından belirlenen ve karşılığında ücreti ödenen süre boyunca yayınlanır.

4.6.  Üye, seri ilan ücretini çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, eft v.b) ödeyebilir Bu usuller Site’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Üye, burada belirtilen açıklamalara ve Site’nin ilgili bölümünde yer alan ödeme seçeneklerine göre ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

4.7.  EmlakSahibi.Net, gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, seri ilan ücretinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

5.  GİZLİLİK

5.1.  Site, kullanıcılarının ve üyelerinin, site içerisinde kullandıkları veya ne suretle olursa olsun paylaştıkları kişisel bilgilerini, EmlakSahibi.Net Gizlilik İlkeleri ile yasadan ve emredici hükümlerden kaynaklanan haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Site, kişisel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri Site yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi amacıyla her türlü tedbir ve önlemi alacaktır. Şu kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin alınmasına rağmen, üçüncü şahısların eline geçen kişisel bilgilerden Site sorumlu tutulmayacaktır. İşbu Sözleşme ve Gizlilik Sözleşmesi hükümleri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir

6.  FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1.  Site’ nin arayüzü, Site Veritabanı, tasarımı, içeriği, metin, imge, html kodu ve diğer kodları ile algoritması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’ye aittir yahut Site tarafından yasal şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Site’ye ait fikri hakları ve Site unsurlarını satmak, yeniden satmak, işlemek, dağıtmak, paylaşmak ve sergilemek hakkına sahip değildirler. Site, işbu Sözleşme kapsamında kullanıcıların kullanımına sunduğu Hizmetler, Site içeriği ve bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari görünüm veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakların mülkiyetini uhdesinde saklı tutmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili diğer hükümler kapsamında suç teşkil edecek olup, bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında hukuki ve cezai takibatlar uygulanacaktır.

7.  YETKİ

7.1.  İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

8.1.  Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. EmlakSahibi.Net dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikler Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

2015-01-01

EMLAKSAHİBİ.NET

Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun.

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın!

Copyright © 2015 EmlakSahibi.NET. Her Hakkı Saklıdır.